Kontakt

Pestovateľská pálenica

Liehovarnícky závod pre
pestovateľské pálenie ovocia
Potočná 230/4
969 01  Banská Štiavnica

Tel: 045 - 6911611
mail : zaiosro@gmail.com

Prevádzkuje:
ZAIO sro
M. M. Hodžu 1399/10
960 01  Zvolen
ičo: 43893597