Cenník

Cenník

za službu vypálenia ovocného kvasu v liehovare na pestovateľské

pálenie ovocia – Banská Štiavnica, Potočná 230/4


                                                                  spotrebná daň za 1  l aa                                :       7,452 €

                                                                  réžia za 1  l aa                                                  :        3,50 €

                                                                  výpalky za  1 kotol                                          :       4,50 €

                                                                  pri nedosiahnutí výťažnosti 8,0 l aa

                                                                  z jedného kotla sa za každý chýbajúci 

                                                                  l aa účtuje poplatok                                      :       3,50 €


 

UPOZORNENIE !

     Zákazník – pestovateľ je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia spotrebnú daň z liehu podľa ust. § 6 zákona NR SR č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v sume 7,452 € za 1 l aa ( liter 100% alkoholu pri teplote 20 °C) do množstva 43 l aa na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie, ktoré je podľa ust. § 3 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 653/2002 Z. z. od 1. júla do 30. júna.

     Cena za službu, výpalky a spotrebná daň z liehu je splatná ihneď pri odbere, vyskladnení vyrobeného destilátu v hotovosti do pokladne prevádzkovateľa.

Cenník je platný od 01.01.2024