Kontakt

Liehovarnícky závod pre pestovateľské pálenie ovocia

Potočná 230/4

969 01  Banská Štiavnica

Tel: 045 - 6911611

mail : zaiosro@gmail.com

Prevádzkuje:

ZAIO sro

M. M. Hodžu 1399/10

960 01  Zvolen

ičo: 43893597