História

Pestovateľské pálenie ovocia v Banskej Štiavnici začalo písať svoju históriu v r. 1946. Pôvodná pálenica bola jednoduchej stavby, osadená jednokotlovou technológiou.

V roku 1980 vtedajší prevádzkovateľ FATRA š.p. Banská Bystrica vykonal jej rekonštrukcii. Budova pálenice bola modernizovaná a osadená dvojkotlovou technológiou dodanou firmou Pacovské strojírny š.p. Pacov. Technológia je klasická, dvojkotlová s 300l surovinovým a 150 l rektifikačným kotlom, na ktorých vykurovanie sa používa drevo, ktoré si zákazník prinesie sám.

Pálenie pokračuje kontinuálne až do dnešnej doby. V súčasnej dobe sa pálenica podrobila generálnej oprave a modernizácii zariadenia tak, aby vyhovovala platným predpisom.

Zariadenie je neustále modernizované a dopĺňané tak, aby sme udržali vysokú kvalitu pálenia a tým aj dobre meno pálenice medzi našimi zákazníkmi.